Jdi na obsah Jdi na menu
 


Inventář fondu Archiv obce Křenek v okr.archivu Mělník

 

Ve Státním okresním archivu Mělník jsou k dispozici archiválie z historie Křenku. Kdo má zájem si něco vypůjčit k prohlédnutí a případně ofocení, může si vybrat z invetáře a objednat na určité datum návštěvy mailem: soka-melnik@soapraha.cz. Při první návštěvě je třeba předložit občanský průkaz a založit badatelský list. Badatelské dny jsou v pondělí a ve středu 8:00 - 17:00. Adresa - Pod Vrchem 3358. V archivu se nic neplatí, fotografování je povoleno, ale bez blesku.

 

Archiv obce Křenek

 

Inventář

 

    I. Knihy

        1. Knihy správní

    1    Protokol obecního zastupitelstva    1921-1938    1

 

        2. Knihy evidenční

    2    Kniha vydaných domovských listů    1881-1927    2

    3    Kniha vydaných domovských listů    1928-1948    3

    4    Kniha cizích příslušníků    1866-1946    4

    5    Trestní zápisník    1898-1946    5

    6    Parcelní protokol    b.d.    6

 

        II. Spisy

        1. Pomocné knihy

    7    podací protokol    1938-1948    7

 

        2. Spisy        karton č.1

 

        Obecní záležitosti. Protokol obecního zastupitelstva,vyhláška    1941-1944

        Občanská práva.Domovské listy    B-V

        Žádosti o vydání domovských listů    1902-1944

        Záležitosti cizinců.    1939,1941

        Matriční.Rozvody, přihlášení k otcovství, výtah z matrik narozených,

        svatby    1921,1928-1938

        Stavební.Stavební plány a výměry, povolení k stavbě    1920-1941

                karton č.2

        Finanční.Rozpočet obce    1940-1944

        Účetní závěrka obce    1938-1945

        Rozpočet-Dobrovolného povinného hasičského sboru,    

        Školní obce Křenek, Školního újezdu Křenek    1944

        Sbírka zákonů    1910,1919-1920,1924

        Přiznání k vyměření poplatkového ekvivalentu

        z požitkových práv    1918-1945

        Vybírání poplatků    1941-1943

        Obecní příjmy a vydání, dávky z majetku, zápis o kontrole pokladny

        atd.    1919-1944

        Majetkoprávní záležitosti obce.Dražební protokoly, prodej obecních luk,

        prodej parcel, atd.    1920-1943

        Majetkoprávní záležitosti jednotlivců.Prohlášení,    

        smlouvy trhové    1895,1926-1927

        Trestní.Trestní list, zpráva obci(odsouzení)    1902-1943

 

 

 

 

 

      III. Účetní materiál

    8    Nájemné z pozemků    1940-1952    8

    9    Inventář pozemků    1921-1939    9

    10    Seznam podílníků strojního družstva    1940-1947    10

    11    Hlavní kniha    1923-1937    11

    12    Hlavní kniha    1938-1945    12

    13    Pokladní kniha(obecní, chudých)    1904-1938    13

    14    Pokladní kniha obecní    1929-1950    14

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář